NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ TỔN THẤT HÀNG HÓA


Lợi ích của dịch vụ

Gói dịch vụ Ngăn ngừa và Hạn chế Tổn thất Hàng hóa do EUROCONTROL độc lập thực hiện sẽ:
  • cung cấp cho Quý khách bằng chứng về đánh giá tổn thất về hàng xá, hầm tàu, container trong quá trình xếp/ dỡ hàng, vận chuyển hàng hóa;
  • đánh giá thiệt hại của hàng bể vỡ, vết bẩn, thiếu hàng;
  • đưa ra lý do gây ra tổn thất, xác định bộ phận/ phần thiệt hại và đánh giá mức độ thiệt hại.
Các loại hình giám định Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
  • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
  • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa. 
  • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
  • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan