Giám định nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Đối tượng giám định
 • Nguyên liệu thức ăn gia súc (thức ăn cho heo, thức ăn cho thú nuôi kiểng)
 • Nguyên liệu thức ăn gia cầm (thức ăn cho gà, thức ăn cho vịt)
 • Nguyên liệu thức ăn thủy sản (thức ăn cho cá, thức ăn cho tôm thẻ, thức ăn cho tôm hùm)
Các loại hình giám định
 • Giám định chất lượng
 • Giám định số lượng, tình trạng
 • Giám định mớn nước xác định khối lượng hàng hóa
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Giám sát quá trình xếp/ dỡ hàng hóa
 • Giám sát quá trình cân hàng tại cảng dỡ hàng và nhà máy
 • Kiểm đếm hàng hóa
 • Kiểm tra phương tiện vận tải đủ điều kiện nhận hàng và áp tải
 • Kiểm tra bao bì, nhãn mác
 • Lấy mẫu theo tiêu chuẩn Gafta để thử nghiệm chất lượng hàng hoá
 • Dịch vụ ngăn ngừa và đề phòng tổn thất hàng hóa
 • Hợp chuẩn, hợp quy, quản lý nhà nước
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, GAFTA, ASTM, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan