GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT TÀI SẢN KỸ THUẬT

Đối tượng giám định
Các tổn thất có liên quan đến các lĩnh vực/ rủi ro được bảo hiểm
 • Đánh giá rủi ro
 • Hỏa hoạn, rủi ro kỹ thuật
 • Mọi rủi ro xây dựng
 • Mọi rủi ro lắp đặt
 • Đổ vỡ hư hỏng máy móc
 • Thiết bị điện tử
 • Tổn thất đối với các công trình xây dựng dân dụng đã hoàn thành
 • Tổn thất kho lạnh
 • Mất lợi nhuận do thiệt hại đối với máy móc
 • Tổn thất do mất trộm, mất cắp
Các loại hình giám định
 • Điều tra nguyên nhân tổn thất
 • Mô tả tổn thất
 • Xác định mức độ tổn thất
 • Xác định phạm vi đơn bảo hiểm và tính toán giá trị khắc phục theo đơn bảo hiểm
 • Kiến nghị đối với nguyên nhân tổn thất
 • Đề xuất các biện pháp đề phòng
 • Chụp hình phản ánh tình trạng tài sản
 • Báo cáo sơ bộ/ chuyển tiếp/ cuối cùng cho khách hàng
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện bảo hiểm.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa. 
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan