Giám định xăng dầu/ khí hóa lỏng

Đối tượng giám định
 • Dầu thô, dầu lọc, dầu nhiên liệu, dầu đi-e-den
 • Xăng, nhiên liệu máy bay
 • Chất khí, khí hóa lỏng
 • Các loại sản phẩm tinh lọc từ dầu khác
Các loại hình giám định
 • Đo bồn chứa dầu/ khí hóa lỏng
 • Kiểm tra áp suất bồn chứa
 • Kiểm tra kết quả làm vệ sinh bồn chứa hàng
 • Kiểm tra độ sạch bồn chứa hàng
 • Giám định chất lượng hàng hóa
 • Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hóa
 • Xác định khối lượng hàng hóa
 • Lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Điều tra nguyên nhân chênh lệch khối lượng hàng hóa
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan