GIÁM ĐỊNH CHẰNG BUỘC HÀNG HÓA

Đối tượng giám định
 • Xe cộ
 • Máy móc, thiết bị
 • Nhà xưởng
 • Hàng hóa siêu trường, siêu trọng
 • Các loại hàng hóa khác
Các loại hình giám định
 • Giám định tình trạng hàng hóa trước khi/ trong khi/ sau khi xếp dỡ hàng lên tàu hoặc trên các phương tiện vận chuyển khác
 • Kiểm tra bao bì, ký mã hiệu hàng hóa
 • Kiểm tra sắp xếp hàng hóa và chằng buộc
 • Kiểm tra vật liệu chằng buộc và thiết bị giữ hàng hóa an toàn
 • Kiểm tra chủng loại, kích thước, tình trạng và quy cách
 • Kiểm tra cách bố trí chằng buộc
 • Tính toán lực chằng buộc
 • Giám định an toàn hành trình theo Tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan