Giám định khoáng sản

Đối tượng giám định
 • Cát, đá
 • Than đá, quặng các loại
 • Clanh-ke
 • Vật liệu xây dựng (xi măng, gạch, kính các loại v.v…)
Các loại hình giám định
 • Giám định khối lượng: xác định khối lượng thực tế của lô hàng bằng phương pháp giám định mớn nước, mô hình/ khối, cân cầu, khối lượng toàn phần và khối lượng thương mại
 • Giám định phẩm chất: kiểm tra chất lượng có đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà khách hàng công bố không bằng cách phân tích mẫu để xác định tạp chất, chỉ tiêu cỡ hạt, các chỉ tiêu công nghệ, cơ lý hóa v.v... Mẫu cơ sở cho một lần xác định được quy định là 500 tấn khi xếp/ dỡ bằng băng chuyền tốc độ lớn và 200 tấn khi xếp/ dỡ bằng các phương pháp khác. Kiểm tra theo các phương pháp quy định trong Hợp đồng hoặc Tín dụng thư (L/C), hoặc theo yêu cầu của khách hàng
 • Lấy mẫu để phân tích chất lượng hàng hóa đang khai thác hoặc chuẩn bị khai thác; thành phẩm hoặc bán thành phẩm đổ đống tại kho, bãi, trong quá trình xếp/ dỡ từ phương tiện vận chuyển
 • Giám định tình trạng phương tiện vận chuyển hàng: kiểm tra độ kín chắc, sạch sẽ của hầm hàng/ tàu/ sà lan
 • Giám sát xếp/ dỡ hàng: giám sát quá trình xếp hàng lên phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng từ phương tiện vận tải tại cảng dỡ và kho chủ hàng
 • Giám định chất lượng theo quản lý nhà nước
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ DIN/ EN, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan