Giám định phân bón

Đối tượng giám định
 • Urea
 • DAP, MAP
 • Granular TSP
 • Potash, Sulphur
 • Solution Fertilizer
 • Anhydrous Ammonia
Các loại hình giám định
 • Giám định số lượng, chất lượng
 • Giám định tình trạng trước khi xếp hàng/ sau khi dỡ hàng
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hóa
 • Giám sát quá trình cân hàng
 • Kiểm đếm hàng hóa
 • Kiểm tra bao bì, nhãn mác
 • Lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng
 • Dịch vụ ngăn ngừa và đề phòng tổn thất hàng hóa
 • Hợp chuẩn, hợp quy, quản lý nhà nước
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan