Giám định hàng tiêu dùng


Đối tượng giám định
 • Giày dép
 • Hàng may mặc
 • Dụng cụ thể thao
 • Thiết bị điện, điện tử
 • Đồ dùng gia dụng
 • Thức uống đóng chai/ lon
 • Các loại hàng hóa khác
Các loại hình giám định
 • Giám định chất lượng theo hợp đồng thương mại, quản lý nhà nước
 • Giám định quá trình sản xuất và sưu tra nhà cung cấp
 • Giám định số/ khối lượng, tình trạng
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hóa
 • Giám định chằng buộc, chèn lót hàng hóa
 • Kiểm tra bao bì, nhãn mác
 • Giám định quy cách theo yêu cầu
 • Lấy mẫu để thử nghiệm hàm lượng độc tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng
 • Dịch vụ ngăn ngừa và đề phòng tổn thất hàng hóa
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI/ ASQC Z1.4/ STD-105E/ SO 2859, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan