GIÁM ĐỊNH ĐÂM VA TÀU

Đối tượng giám định
 • Giám định theo yêu cầu của chủ hàng
 • Giám định theo yêu cầu của chủ tàu
 • Giám định theo yêu cầu của người thuê tàu
 • Giám định theo yêu cầu của người khai thác tàu
 • Giám định theo yêu cầu của Hội P&I
 • và các yêu cầu từ các bên liên quan
Các loại hình giám định
 • Xác định và mô tả tàu và tình trạng thực tế
 • Điều tra nguyên nhân đâm va tàu
 • Mô tả tổn thất
 • Xác định mức độ tổn thất
 • Xác định số lượng thực tế và giá trị tổn thất ước tính
 • Phân chia tổn thất chung
 • Tư vấn luật, trách nhiệm chủ tàu
 • Xem xét ước tính chi phí sửa chữa hợp lý
 • Kiến nghị đối với nguyên nhân tổn thất
 • Đề xuất các biện pháp đề phòng
 • Chụp hình phản ánh tình trạng tàu
 • Báo cáo sơ bộ/ chuyển tiếp/ cuối cùng cho khách hàng
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa. 
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan