GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT HÀNG HÓA

Đối tượng giám định
 • Hàng hóa tổn thất trong quá trình xếp dỡ hàng
 • Hàng hóa tổn thất trong quá trình vận chuyển
 • Hàng hóa tổn thất trong quá trình phân phối
 • và các loại tổn thất hàng hóa khác
Các loại hình giám định
 • Điều tra tổn thất hàng hóa hoặc yêu cầu bồi thường mất mát của người vận chuyển, người bán, người nhận hàng, v.v…
 • Xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất
 • Kiến nghị đối với nguyên nhân tổn thất
 • Đề xuất các biện pháp đề phòng
 • Giám định đại lý, tư vấn quyền truy đòi thiệt hại
 • Xác định trách nhiệm bảo hiểm và quyền lợi các bên
 • Tổ chức đấu giá, thanh lý, thu hồi hàng hóa bị tổn thất
 • Đại hiện người ủy quyền thương lượng truy đòi và bồi thường thiệt hại
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, FOSFA, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa. 
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan