GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ

Đối tượng giám định
Việc giám định tình trạng hóa trước khi xuất hàng phải được thực hiện đối với một số máy móc và thiết bị điện đã qua sử dụng được nhập vào Việt Nam, bằng việc đánh giá toàn diện để tăng cường giám định và quản lý đối với máy móc và thiết bị điện đã qua sử dụng được nhập khẩu, và ngăn ngừa việc đưa chất độc hại và nguy hiểm vào Việt Nam. Giám định tình trạng hóa trước khi xuất hàng nhập vào Việt Nam không những dựa vào các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc về an ninh, vệ sinh, bảo vệ môi trường tại Việt Nam mà còn cần phải giống với các tài liệu kỹ thuật, tức là, sổ tay hướng dẫn, hồ sơ dịch vụ, hồ sơ quản lý thiết bị, v.v….

Các loại hình giám định
  • Giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng
  • Giám định tính đồng bộ của thiết bị hoặc dây chuyền thiết bị công nghệ
  • Giám định năm sản xuất của thiết bị
  • Giám định tên gọi, số lượng và tình trạng thiết bị
  • Xác định máy chính của dây chuyền/ hệ thống
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
  • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
  • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa. 
  • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
  • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan