ĐO VÀ HIỆU CHUẨN BỒN CHỨA

Đối tượng giám định
Đo lường số lượng chính xác là quan trọng trong thương mại quốc tế. Các bồn chứa thường được sử dụng cho việc trao đổi mua bán, ví dụ, sản phẩm xăng dầu. Tuy nhiên, tin cậy vào thể tích danh nghĩa của bồn chứa có thể dẫn đến sai sót 1% hoặc thậm chí nhiều hơn. Để giảm thiểu sai sót này, các dịch vụ đo lường và hiệu chuẩn bồn chứa của EUROCONTROL có thể giúp khách hàng đo và xác nhận số lượng/ thể tích, chắc chắn về mức độ đo lường chính xác cao nhất và ngăn ngừa các sai sót hao tiền tốn của.
Các loại hình giám định
 • Phân tích chi tiết tình trạng bồn chứa
 • Đo lường bồn chứa theo tiêu chuẩn
 • Bồn chứa trên mặt đất
 • Bồn chứa dưới mặt đất
 • Bồn chứa ngang
 • Bồn chứa hình cầu
 • Xe rơ-mooc chở bồn chứa
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa. 
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan