GIÁM ĐỊNH KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA

Nguyên lý Acsimet (Định luật tỷ trọng)
 • Nguyên lý Acsimet là luật tỷ trọng tự nhiên cơ bản được Acsimet, một nhà toán học và nhà phát minh người Hy lạp, lần đầu tiên khám phá vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Nguyên lý nêu rõ “một vật bất kỳ nổi lên hoặc ngâm trong chất lỏng đều chịu tác dụng của lực hướng từ dưới lên trên, có giá trị bằng trọng lượng của khối chất lỏng của vật bị choán chỗ.”
 • Nguyên lý trên là nguyên lý cơ bản của việc xác định khối lượng hàng xá xếp lên tàu hàng hoặc dỡ từ tàu hàng. Giám định mớn nước là một trong những phương pháp xác định khối lượng hàng xá một cách chính xác.
Các loại hình giám định
 • Giám định mớn nước tàu/ sà lan
 • Giám định khối lượng theo thể tích
 • Giám sát khối lượng bằng cân đồng hồ
 • Giám sát khối lượng bằng cân bàn
 • Giám sát khối lượng bằng cân cầu
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan