GIÁM ĐỊNH HÀNG ĐÓNG TRONG CONTAINER e59fd74cb3.jpeg (1200×599)

Đối tượng giám định
 • Máy móc, thiết bị
 • Container và container lạnh
 • Các loại hàng xá xếp trong container
 • Các loại hàng đóng bao xếp trong container
 • Các loại hàng đóng kiện xếp trong container
Các loại hình giám định
 • Giám định container trước khi xếp hàng
 • Giám định số lượng, tình trạng
 • Giám định tổn thất hàng hóa
 • Giám định thông số kỹ thuật container lạnh và máy phát điện xe chuyên chở
 • Giám sát quá trình xếp dỡ hàng hóa
 • Kiểm đếm hàng hóa
 • Dịch vụ ngăn ngừa và đề phòng tổn thất hàng hóa
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.  
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan