GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT THÂN TÀU VÀ MÁY TÀU

Đối tượng giám định
 • Máy chính
 • Thân tàu
 • Máy phát điện
 • Cần cẩu
 • Tời kéo dây, tời kéo neo
 • Bơm nước, bơm hàng cho tàu dầu, bơm thủy lực
 • Hệ trục chân vịt, hệ thống lái
 • Hệ thống nồi hơi
 • Hệ thống máy nén gió khởi động
 • Hệ thống xuồng cứu sinh
 • Các loại hộp số
Các loại hình giám định
 • Điều tra bản chất và mức độ tổn thất thân tàu và/ hoặc máy tàu
 • Tìm hiểu nguyên nhân tổn thất thực tế
 • Kiểm tra tất cả các bộ phận tổn thất
 • Ước tính chi phí sửa chữa hợp lý
 • Xác định trách nhiệm bảo hiểm và quyền lợi các bên
 • Điều tra hành trình của vụ tổn thất
 • Đại diện chủ tàu đàm phán và giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn luật
Phương pháp và Tiêu chuẩn giám định
 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO, IMO, các điều kiện bảo hiểm.
Báo cáo/ Chứng thư giám định
 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Dịch vụ liên quan