Giám Định Hàng Hàng Hóa Nguy Hiểm

Chín (09) nhóm hàng hóa nguy hiểm

theo Quy tắc quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đường biển

 • Nhóm 1: Các chất nổ
 • Nhóm 2: Các chất khí
 • Nhóm 3: Chất lỏng dễ cháy
 • Nhóm 4: Chất rắn dễ cháy
 • Nhóm 5: Chất ô-xy hóa
 • Nhóm 6: Chất độc hại gây tổn thương
 • Nhóm 7: Chất phóng xạ
 • Nhóm 8: Chất ăn mòn
 • Nhóm 9: Các chất nguy hiểm khác không thuộc các nhóm trên

Các loại hình giám định

 • Giám định quy cách bao bì, chủng loại cho mỗi nhóm hàng hóa nguy hiểm
 • Giám định tình trạng và quy cách chất xếp
 • Giám định cảnh báo an toàn
 • Kiểm đếm số lượng hàng hóa
 • Giám định đáp ứng điều kiện an toàn cho hàng hóa theo quy định IMO
 • Giám định theo các yêu cầu khác

Phương pháp/ Quy trình và Tiêu chuẩn

 • Các Tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế như TCVN, ISO (Vias) 17020, ASTM/ ANSI, IMO, Bộ Luật Hàng Hải, Luật Thương Mại, các điều kiện và quy định của nước sở tại.

Báo cáo/ Chứng thư giám định

 • Báo cáo hàng ngày cho khách hàng về diễn biến vụ giám định, kèm theo hình chụp phản ánh tình trạng hàng hóa, hoạt động xếp dỡ hàng hóa.
 • Báo cáo chi tiết 24/24 giờ cho khách hàng về sự cố, tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.
 • Cấp chứng thư theo Tiêu chuẩn ISO 17020.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH EUROCONTROL 

Địa chỉ: 26G Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, TP.HCM, Việt Nam

Đường dây nóng: 0939 33 28 38

Điện thoại: (84-8) 3943 3729       Fax: (84-8) 3943 5759

Email: euc@eurocontrol.com.vn       Website: www.eurocontrol.com.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY EUROCONTROL TẠI HÀ NỘI

Địa chỉ: 564 Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Đường dây nóng: 090 343 5458

Điện thoại: (84-4) 3971 4342        Fax: (08-4) 3984 6187

Email: euc-hanoi@eurocontrol.com.vn    Website: www.eurocontrol.com.vn